Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zambrowie

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zambrowie w dn. 11.02.2020 r. Fot. Krzysztof Dmochowski, Portal zambrowiacy.pl

11 lutego odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie Dziennego Domu Opieki Medycznej „Zdrowie” w Zambrowie, który rozpoczął swoją działalność 2 stycznia 2020 r. W uroczystości udział wzięli ks. kan. Jarosław Olszewski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Jacek Murawski, członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego Edward Lipiński, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Sekretarz Miasta Zambrów Jolanta Gronostajska oraz przedstawiciele Grupy Ratowniczej „Nadzieja” w tym Radny Miasta Zambrów Kamil Kowalczyk a także przewodnicząca Stowarzyszenia „Szansa” Teresa Szumowska.

Dzienny Dom Opieki Medycznej „Zdrowie” prowadzony jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zdrowie” w Szumowie. Projekt został dofinansowany w ramach poddziałania 7.2.1  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach tego konkursu został złożony tylko jeden wniosek w skali całego województwa podlaskiego.