70-lecie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Liceum Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

70-lecie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Liceum Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

W rygorze sanitarnym 10 października 2020 r. obchodzono jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. WETA, bo tak szkoła jest nazywana w Łomży, powstała w 1950 r. jako Technikum Weterynaryjne i była jedną z czterech tego typu szkół istniejących wtedy w kraju.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy św. w łomżyńskiej katedrze, a wzięli w nich udział podlascy parlamentarzyści, samorządowcy, absolwenci, uczniowie, kadra pedagogiczna i dyrekcja szkoły. Następnie przed szkołą zasadzono jubileuszowy dąb, wypuszczono kilkadziesiąt białych gołębi, odsłonięto pamiątkową tablicę i przeprowadzono uroczysty apel, w trakcie którego zaproszeni goście podkreślali wyjątkowe miejsce jakie od lat zajmuje popularna WETA na mapie edukacyjnej regionu, oraz że kształci wspaniałych fachowców. Wśród jej absolwentów obecni na jubileuszu byli Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Absolwentem szkoły jest również dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz.

 

Uroczystości jubileuszowe urozmaiciły występy artystyczne i pokazy taneczne zespołów uczniowskich. Na zakończenie absolwenci i goście mieli okazję zwiedzić szkołę i powspominać dawne szkolne czasy.

Senator RP
Marek Adam Komorowski