82. rocznica agresji Związku Sowieckiego i deportacji na Sybir

82. rocznica agresji Związku Sowieckiego i deportacji na Sybir

17 września 2021 r. senator RP Marek Adam Komorowski wraz z strażakami ochotnikami: prezesem zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP W Kołakach Kościelnych Adamem Łubnickim i prezesem OSP w Szczodruchach Andrzejem Dmochowskim; uczcili pamięć poległych w obronie Ojczyzny w wyniku agresji Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. jak również deportowanych Polaków na Sybir.

17 września 1939 o godzinie 4.00 rano wojska sowieckie Frontów Białoruskiego i Ukraińskiego w sile około 1 miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice Polski, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji 1932, umowy wynikające z przynależności do Ligi Narodów oraz realizując ustalenia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow – czwartego rozbioru Polski. Agresja radziecka na Polskę nastąpiła w chwili, gdy toczyła się bitwa nad Bzurą, broniły się Warszawa, Lwów, Modlin oraz Hel, a dowództwo wojsk polskich podejmowało próby organizacji obrony na tzw. przedmościu rumuńskim. Wobec szybkich postępów wojsk sowieckiego Frontu Ukraińskiego organizacja obrony stała się niemożliwa.

Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów. Około 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po wzięciu do niewoli. W walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy a 10 tysięcy zostało rannych.

Aresztowania, przymusowy pobór do Armii Czerwonej, zesłania do łagrów, rozstrzeliwania (z wyrokiem i bez wyroku) dotknęły setek tysięcy obywateli przedwojennej Polski. Do katalogu represji należały również masowe deportacje w głąb bezkresnego stalinowskiego imperium. Stalinowska polityka dążyła do wyniszczenia polskiej inteligencji, wojskowej kadry zawodowej, służb mundurowych, właścicieli ziemskich oraz osadników. Zaplanowano masowe deportacje na Syberię, które zatwierdzano na Kremlu a następnie przekazywano do realizacji przez NKWD. W czterech, głównych, akcjach deportacyjnych wywieziono łącznie wg. szacunkowych danych polskich władz emigracyjnych około miliona osób cywilnych (oficjalne dokumenty rosyjskie mówią o 320 tys. deportowanych). Deportacje były niezwykle sprawnie zorganizowane i realizowane według wcześniej sporządzonych imiennych spisów opracowanych przez NKWD przy aktywnej współpracy miejscowych komunistów. Masowe deportacje miały miejsce od lutego1940 roku do czerwca 1941 roku.

W intencji poległych oraz deportowanych na Sybir zmówiono modlitwę oraz złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku poświęconym deportowanym na Sybir, znajdującym się na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie.

Senator RP
Marek Adam Komorowski