III Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej oddział w Zambrowie

III Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej oddział w Zambrowie

3 lipca 2021 roku, na Strzelnicy Forty w Piątnicy prowadzonej przez Klub Strzelecki SAGITTARIUS odbyły się III Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie pod patronatem honorowym Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa, Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i senatora RP Marka Adama Komorowskiego.

W rywalizacji udział wzięli członkowie dwóch oddziałów terenowych Związku Szlachty Polskiej, tj. Warszawy i Zambrowa a także licznie przybyli sympatycy związku. Po raz pierwszy rywalizowano w trzech kategoriach: sympatycy Związku Szlachty Polskiej, członkowie Związku Szlachty Polskiej oraz przedstawiciele rodów heraldycznych. Łącznie w zawodach wzięło udział dziesięciu członków związku i dwudziestu jeden sympatyków. Wśród uczestników imprezy znalazły się też dzieci, które mogły spróbować swoich sił w strzelaniu z broni sportowej. Łącznie udział wzięło 14 dzieci.

Zawody strzeleckie dla dorosłych uczestników polegały na zsumowaniu wyników dwóch konkurencji: Pistolet Centralnego Zapłonu 10z15 oraz Karabin Centralnego Zapłonu 10z15. Dzieci, które po raz pierwszy wzięły udział w tego rodzaju rywalizacji, konkurowały ze sobą w strzelaniu z broni małokalibrowej do metalowego celu. Wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów ufundowanych przez patronów honorowych dokonali Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski w imieniu Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Małgorzata Strękowska w imieniu senatora RP Marka Adama Komorowskiego. Na dzieci czekał „worek prezentów” zawierający gadżety od samorządów.

Warto podkreślić, że na wszystkich uczestników rywalizacji czekały pamiątkowe dyplomy. Zostały na nich uwzględnione wszystkie herby rodów, których przedstawiciele są członkami Oddziału zambrowskiego Związku Szlachty Polskiej. Dodatkowo najlepsi uczestnicy – zdobywcy pierwszych trzech miejsc – otrzymali dyplom z odciśniętą w laku pieczęcią Bolesława IV warszawskiego – panującego na ziemi łomżyńskiej w latach 1436-54. Nadania jego dziadka Janusza I i Bolesława IV przyczyniły się do powstania większości okolic szlacheckich na terenie ziemi łomżyńskiej i nurskiej. Pieczęć przygotowana została przez Członka Zarządu Oddziału w Zambrowie Bogdana Laskowskiego.

Organizatorzy przekazali na ręce patronów honorowych podziękowania od Prezesa Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Michała Korsaka oraz skromne prezenty w podziękowaniu za pomoc w organizacji wydarzenia.

Senator RP
Marek Adam Komorowski