Spotkanie w sprawie budowy linii kolejowej do Łomży

Spotkanie w sprawie budowy linii kolejowej do Łomży

16 marca 2021 r. senator Marek Komorowski spotkał się z ministrem Marcinem Horałą pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP oraz Mikołajem Wild prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii związanych z połączeniem kolejowym z Łomżą w ramach przygotowywanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Marcin Horała przedstawił ogólne założenia budowy CPK, który w przyszłości ma być węzłem przesiadkowym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Port Lotniczy ma powstać ok. 40 km. na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. hektarów i ma obsługiwać ok. 45 mln. pasażerów rocznie. Sama spółka jest natomiast w 100% własnością Skarbu Państwa i zalicza się do spółek o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia interesów państwa.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które umożliwią przejazd między Warszawą, a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Plany budowy linii kolejowej do Łomży

W ramach tych inwestycji planowane są tzw. szprychy, w tym szprycha nr 3, czyli połączenie z Łomżą, dla której w ubiegłym roku ogłoszone zostało postępowanie na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. W ramach tej szprychy powstanie nowy 139-kilometrowy odcinek linii kolejowej Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Minister Marcin Horała poinformował, że dla 32-kilometrowego odcinka z Ostrołęki do Łomży trwa inwentaryzacja przyrodnicza, a zakładany termin uruchomienia połączenia kolejowego na tym odcinku ma nastąpić do końca 2027 r., zaś planowany termin otwarcia trasy z Łomży do Giżycka przez Pisz, Orzysz to perspektywa 2031 r.

Projektowane połączenie kolejowe z Łomżą jest bardzo istotne dla naszego regionu, ponieważ stworzy nowe perspektywy rozwoju i poprawi funkcjonowanie nie tylko Miasta Łomży, ale także jej mieszkańców i okolic.

Trzeba zrobić wszystko, aby inwestycja ta była realizowana zgodnie z założeniami.

Senator RP
Marek Adam Komorowski