Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie

25 czerwca 2021 roku, miało miejsce wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2020/21. Odbyło się ono w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie.

W uroczystości, która odbyła się na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie wzięli udział sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, senator RP Marek Adam Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Witold Gronostajski a także przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Motylińska i sekretarz Rady Rodziców Katarzyna Wyrzykowska.

Uczestnicy podkreślali jak ważną rolę w kształceniu nowego pokolenia Polaków odgrywa Polska szkoła. Złożono podziękowania za trud nauki w tym szczególnie trudnym okresie epidemii koronawirusa i zdalnym nauczaniu. Uczniom życzono udanych wakacji i szczęśliwego, zdrowego powrotu we wrześniu do szkoły.

Uroczystość zakończyła się krótkim występem młodzieży szkolnej.

Senator RP
Marek Adam Komorowski